Informasjon vedrørende medlemskap i NDF og konkurrerende virksomhet

Hei
Styret i Aust-Agder Dachshundklubb har mottatt vedlagt skriv om medlemskap i lokalklubber i NDF og medlemskap i Kort- og strihårsgruppen (KOS).
Advokaten i NKK konkluderer med følgende: «..Det anses derfor ikke forenelig med lojalitetsplikten å inneha medlemskap i NKK samtidig som man også har medlemskap i en konkurrerende virksomhet.»
Klubbens styre, har valgt å støtte Hovedstyret i NDF i denne saken, og oppfordrer våre medlemmer til å gjøre det samme.

Dokument: Informasjon vedrørende medlemskap i NDF og konkurrerende virksomhet

På vegne av styret i Aust- Agder Dachshundklubb
Cecilie Vardvik
Sekretær