Drev

Drevprøver 2017

Drevprøve for Dachshund – Ordinær/samlet
06 – 12.november: Drevprøve For Dachshund – Ordinær/Samlet

Bevegelige Drevprøve
21. august – 30. september Ref.nr: 76-17008 Påmeldingsfrist: 1 uke.
01. oktober – 23. desember Ref.nr: 76-17014 Påmeldingsfrist: 1 uke.

Påmelding til E-post drev.aadhk@gmail.com
Eller Dogweb

Påmeldingsavgift   kr. 400.- Ord. Drevprøve   kr. 450.- Bev. Drevprøve
Klubbens kontonr: 0532 12 24328

Bevegelige drev-, hi- og fersksporprøver (alle terminer) og blodsporprøver (hele året)
Se terminliste på klubbens hjemmeside, i Dachshunden og NKK for priser, perioder og påmelding.
Husk klubbens e-mailadresser for påmeldinger.

På bevegelige prøver: Ta med kvittering.

Betaling for manuell påmelding prøver og utstilling
Betaling for alle prøver/utstilling sendes til:
Aust-Agder Dachshund klubb v/Bente Jonassen

Konto nr: 0532 12 24328.
Merk med hundens registreringsnummer og eiers navn og type arrangement.

Avgiften pålydende kr 450,- på bevegelige prøver inkluderer dommerhonorar. Påmeldingsavgiften må være innbetalt innen påmeldingsfristen.