Hi

Hikomiteen jobber med å få igang hitrening i 2017.
Informasjon kommer.