Spor

Sporprøver 2017

21-22. april: Ordinær blodsporprøve på Assev.
Skriftlig påmelding på e-mail eller post
innen 01. april. E-mail: spor.aadhk@gmail.com
Påmeldingsskjema nedlasting

27. mai: Ordinær blodsporprøve på Assev.
Dette er samtidig første del av Agdermesterskapet for dachshunder og arrangeres på Assev.
Skriftlig påmelding på e-mail eller post
innen 7. mai. E-mail: spor.aadhk@gmail.com
Påmeldingsskjema nedlasting

19. august: Rasemesterskap i AADHK Blodsporprøve – Ordinær/Samlet.
Åpent for alle raser. Påmeldingsfrist 12.08.2016
Skriftlig påmelding på e-mail eller post
innen 29. juli. E-mail: spor.aadhk@gmail.com
Påmeldingsskjema nedlasting

01.januar-30.april Fersksporprøve – Bevegelig
Skriftlig påmelding på e-mail eller post
E-mail: spor.aadhk@gmail.com
Påmeldingsskjema nedlasting

01. juli-23. desember Fersksporprøve – Bevegelig
Skriftlig påmelding på e-mail eller post
E-mail: spor.aadhk@gmail.com
Påmeldingsskjema nedlasting

01.januar-30.juni Blodsporprøve – Bevegelig
Skriftlig påmelding på e-mail eller post
E-mail: spor.aadhk@gmail.com
Påmeldingsskjema nedlasting

01. juli-23. desember Blodsporprøve – Bevegelig
Skriftlig påmelding på e-mail eller post
E-mail: spor.aadhk@gmail.com
Påmeldingsskjema nedlasting

Pris for påmelding til prøver arrangert av AADHK: 400.- NOK for ordinær // 450.- NOK på bevegelig.

Betaling for manuell påmelding prøver og utstilling
Betaling for alle prøver/utstilling sendes til:
Aust-Agder Dachshund klubb v/Bente Jonassen

Konto nr: 0532 12 24328.
Merk med hundens registreringsnummer og eiers navn og type arrangement.

Vårt IBAN-nummer:
BIC: DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer: NO5205321224328
Papirformatert IBAN-kontonummer: NO52 0532 1224 328

Avgiften pålydende kr 450,- på bevegelige prøver inkluderer dommerhonorar.
Alle påmeldingsavgifter må være innbetalt innen påmeldingsfristen.