Spor

Sporprøver 2018

14 – 15. april: AVLYST pga snø! Ordinær blodsporprøve på Assev.
Skriftlig påmelding på e-post: spor.aadhk@gmail.com
innen 24. mars.

25 – 26. mai: Ordinær blodsporprøve på Assev.
Dette er samtidig første del av Agdermesterskapet for dachshunder og arrangeres på Assev.
Påmelding via DogWeb // Påmelding via e-post: spor.aadhk@gmail.com
innen 4. mai.

17 – 18. august: Rasemesterskap i AADHK Blodsporprøve – Ordinær/Samlet.
Åpent for alle raser.
Påmelding via DogWeb // Påmelding via e-post: spor.aadhk@gmail.com
innen 27. juli.

01.januar-30.april Fersksporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb // Påmelding via e-post: spor.aadhk@gmail.com
Frist. 1 uke

01. juli-23. desember Fersksporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb // Påmelding via e-post: spor.aadhk@gmail.com
Frist. 1 uke

01.januar-30.juni Blodsporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb // Påmelding via e-post: spor.aadhk@gmail.com
Frist. 1 uke

01. juli-23. desember Blodsporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb // Påmelding via e-post: spor.aadhk@gmail.com
Frist. 1 uke

Pris for påmelding til prøver arrangert av AADHK:
Ordinær – 400.-   NOK
Bevegelig – 390.- NOK 

Betaling for manuell påmelding prøver
Betaling for alle prøver sendes til:
Aust-Agder Dachshund klubb v/Bente Jonassen
Konto nr: 2801.47.92149.
VIKTIG: Merk med hundens registreringsnummer og eiers navn og type arrangement.

Avgiften pålydende kr 390,- på bevegelige prøver inkluderer dommerhonorar.
Alle påmeldingsavgifter må være innbetalt innen påmeldingsfristen.