Medlemsmøte 4 mars 2015

23 medlemmer hadde funnet veien til årets første medlemsmøte på Havforskningsinstituttet, Flødevigen utenfor Arendal onsdag 4. mars. Havforsker Tore Johannessen hadde et interessant foredrag om utviklingen av populasjonen for tre viktige arter langs sørlandskysten, kysttorsken, sei og hvitting. Forskningsstasjonen i Flødevigen har samlet data for disse artene helt tilbake til 1911, og de sitter derfor på en unik mengde info som ingen andre forskningsstasjoner har.

Foredragsholder og havforsker Tore Johannessen
Foredragsholder og havforsker Tore Johannessen

Utviklingen er ikke helt lystig for disse fiskeartene. De har studert mange påvirkningsfaktorer, og noen av disse har historisk sett hatt betydning for bestandsutviklingen. Slik situasjonen er nå, ser det ikke ut til at disse faktorene ikke lengre har den samme betydningen. En «gjødsling» av kystområdene og en markant heving av sjøtemperaturen både sommerstid og vinterstid kan være viktige årsaker til det plutselige negative fallet i bestandsnivået.

Tore Johannessen trakk også interessante paralleller til dyrelivet på land. Han mente selv at hans teorier kanskje kunne provosere rovdyrmotstandere, men dette var interessante teorier. Det utløste ingen umiddelbare protester hos dette lydhøre publikumet.

Etter foredraget fikk vi omvisning på forskningsstasjonen av  doktorgradsstipendiat Mats Brockstedt Olsen Huserbråten. Vannkarene med nyklekkede torskeegg vakte stor interesse.

Etter en kort kaffepause med frukt og kake, fortsatte Cecilie Vardvik med å fortelle oss om RAS, rasespesifikke avlsstrategier, som nylig er godkjent av NKK.

RAS - rasespesifikke avlsstrategier
RAS – rasespesifikke avlsstrategier

Her har NDF lagt fram strategier for ønsket utvikling for dachshundrasene og hvilke tiltak som fremmer en slik utvikling.

Mange interesserte tilhørere
Mange interesserte tilhørere

medlemsmøte