STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN I NDF

Dachshundtinget 2016 skal vedta en strategi- og handlingsplan for NDF. Denne planen vil ha stor betydning for mer langsiktig jobbing og planlegging av aktiviteter og retning for de neste fem årene. Vi er oppfordret til å komme med innspill til denne planen.

Her er et uferdig utkast til strategi- og handlingsplan utarbeider av HS (må ikke ses på som noe ferdig dokument).

Har du innspill? Send dem til styret i AADHK (aust-agder.dachshund@klubb.nkk.no) innen 20. desember, så samordner vi innspillene og sender dette til hovedstyret, eller send dine innspill direkte til NDF innen høringsfristen 31.12.

Link til utkast: Strategidokument (utkast1)