Innkalling til Årsmøte i AADHK, 30. januar 2016

Hei alle sammen,

Vedlagt følger innkalling og agenda til Årsmøtet 30. januar 2016, Årsregnskap 2015, Styrets Årsberetning 2015, Beholdningsoversikt pr 31.12.2015, samt valgkomiteens innstilling til valg.

Sted for Årsmøtet er som i fjor Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen, Nye Flødevigveien 20, 4817 His.

Veibeskrivelse:
Kjør riksveg 420 (gamleveien mellom Arendal-Fevik_Grimstad). I rundkjøringen på His kjører du mot His Kirke og fortsetter et godt stykke forbi kirken. Ta til høyre ved skiltet til Havforskningsinstituttet, Flødevigen.

Husk påmelding til koldtbordet etter årsmøtet innen 24. januar til Bente.Jonassen@gard.no eller 945 29 384.
Husk også å gi beskjed til Line på web.aadhk@gmail.com  om du ønsker diplom for premiering på AADHK sine arrangementer i 2015 innen 22. januar 2016.

Innkalling til Årsmøte i AADHK, 30. januar 2016

Håper vi sees.
Hilsen Styret.