Valget i NDF

AADHK har mottatt følgende skriv fra Valgkomiteen NDF v/ Rune Borgersen:

Nestleder i NDF Roger Åsheim har blitt forslått som leder for to år.
Nestlederstillingen vil da bli frigitt og det vil bli mulighet for å forslå kandidat som nestleder i 1 år.

Valgkomiteen i NDF ønsker derfor forslag på kandidater til:
Leder 2 år
Nestleder 1 år
Styremedlemmer 2 stk. for 2 år
Varamedlemmer 2 stk. for 1 år

Det er også anledning til å komme med forslag til medlemmer i valgkomiteen og revisor.

Husk fristen for innmelding av kandidater 28. feb. 2016