Medlemsmøte på Frolandia 16.03.2016

Frolandia
Frolandia, Froland

Et tjuetalls medlemmer møtte opp på Frolandia onsdag 16. mars til vårt første medlemsmøte i 2016. Arrangementskomiteen vartet opp med frukt og kjeks, kaffe og mineralvann.

Tema for vårt første møte var «En innføring i DogWeb». Medlemmene har svært ulik erfaring med bruk av DogWeb. Vi så derfor på mange forskjellige ting som medlemmene kan bruke DogWeb til og hvilken informasjon som medlemmene kan finne her.

dogwebNKK

Vi tok for oss noen konkrete hunder og så på hvilke resultater og helseopplysninger som ligger lagret om hver enkelt hund, hvordan man setter opp fiktive stamtavler, finner innavlsgrader og hvordan vi kan benytte denne informasjonen bl.a. i avlsarbeidet. Vi så også på hvordan vi kan melde på hunder til utstilling og prøver, og hvordan man kan søke om championater m.m.

Vi fant også tid til å informere litt om de nye sporprøvereglene, og hvilke konsekvenser det får for klubben. Sporkomiteen forteller at de fleste sporene på Assev må legges om siden det nå skal være minst 150 m mellom alle spor. Vi har tidligere praktisert ca 100 meter. 3 ukers hvile før prøvespor medfører også at vi ikke i samme grad kan bruke arealene til trening. Det er derfor avsatt egne arealer til prøvespor og andre arealer til treningsspor. Første sporprøve går allerede 22. og 23. april. Det vil tilstrebes at dommere som selv skal å gå spor en av dagene, ikke selv dømmer den andre dagen.

Re Atlas av Siradachs
Re Atlas av Siradachs Eiere: Heidi og Knut Kals

På årsmøtet 30. januar ble det delt ut diverse utmerkelser. Dessverre var det gjort feil i utregningen ved en av disse utmerkelsene. Heidi og Knut Kals fikk derfor en beklagelse for dette og deres korthårede standard dachshund Re Atlas av Siradachs fikk nå tildelt prisen Aust-Agder-Mester utstilling (den hund som til sammen har prestert best på AADHKs to utstillinger i 2015). Vi gratulerer i ettertid!

Dette medlemsmøtet har vært annonsert på klubbens offisielle hjemmeside i vår aktivitetskalender for 2016 samt på vår Facebook-side. Men ikke alle av våre medlemmer orienterer seg på nettet, og vi fikk tilbakemelding på at noen ikke hadde fått med seg at vi allerede hadde arrangert dette medlemsmøtet. Alle medlemmer som vi har mail-adresse til, har derfor nå fått tilsendt aktivitetskalenderen for 2016 pr. mail. Resten vil få den pr brevpost.