Dommer og/ eller sporlegger?

Leder for sporkomiteen, Rune Johansen, oppfordrer alle sporleggere og dommere til å møte på Assev Onsdag 6. april.
Viktig informasjon  om nye sporregler samt skjemaer for prøver vil bli gjennomgått.