Endring i statutter for spor, drev og hi

Til styremøtet 12. april 2016 var det kommet inn forslag fra flere medlemmer ang. endring av statutter for Årets sporhund, drevhund og hihund.
Tidligere statutter inneholdt:
…høyeste samla poengsum på tilsammen 3 – tre – drevprøver/ sporprøver/ hiprøver foregående kalenderår.

Et enstemmig styre gikk inn for å endre statuttene med følgende:
…De 3 beste resultatene fra de 5 første prøvene man deltar på er tellende.

Statutter i sin helhet, finnes her:

Dokumenter/ Skjema