Medlemsmøte angående Dachshundtinget

13. april hadde vi medlemsmøte ang saker som skal opp i Dachshundtinget 23/24 april.
På møtet, som ble holdt på Arendal VGS, avd Barbu i Arendal, var det 10 medlemmer som møtte opp.

Klubbens leder Eva, ønsker alle fremmøtte velkommen og hadde en kort informasjon om de sakene som var oppe på siste styremøte. Ref styremøte 4_2016

Det ble deretter tatt en gjennomgang av innmeldte saker til Dachshundtinget ( Innkallingen i sin helhet kan leses her)

Sak 1. Fra Styret i Vestfold – Buskerud DHK: Medlemmene støtter forslaget

Sak 2. Fra styret i Glåmdal og Romerike DHK: Flertallet støtter AADHK-styrets forslag.

Sak 3. Lovendring fra hovedstyret: Medlemmene støtter forslaget.

Sak 4. NDF strategiplan med handlingsplan 2016 – 2017. Medlemmene støtter forslaget med å vedta en strategi og handlingsplan.

Når det gjelder innholdet i strategi og handlingsplanen, er denne ganske omfattende. Forslag fra et medlem om å gi AADHKs representanter til Dachshundtinget blanko på de forskjellige postene, ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Valg
Flertallet går inn for AADHK styrets forslag til leder, styremedlemmer og varamedlemmer Det samme gjelder valgkomiteen.