Nyttig etikkurs for nye og «gamle» dommere i AADHK.

Til sammen 10 personer tok seg tid til å delta på etikkurset 20.06.2016 som ble holdt på Kringla idrettshus i Froland. Kursholder var Harald Støyl. Harald har lang fartstid som både spor- og drevdommer samt kursholder, og han hadde en fin og engasjerende gjennomgang av etikk og moral i forbindelse med dommergjerningen.

Etikk er ingen medfødt egenskap. Harald understreket derfor viktigheten av at vi stadig «lærer» dette og minner hverandre på å opptre etisk i alle sammenhenger i forbindelse med vår dommergjerning. Det er nok av områder hvor etisk oppførsel kan bli problematisk eller satt på prøve, og både Harald og deltakerne trakk fram mange ulike eksempler som ble gjenstand for diskusjoner og kommentarer.

Det er stadig behov for nye dommere, og vår klubb har nesten kontinuerlig dommere under utdanning. I år vil sannsynligvis en ny spordommer bli ferdig, og en annen er i startgropa på både spor- og drevdommerutdanningen. En del av dommerutdanningen er etikkurs. Men styret i AADHK innser at etikkurs er noe som er høyst aktuelt også for «gamle» dommere og sporleggere. Det er viktig at vi stadig tar tak i de etiske problemstillingene – vi bør aldri anse oss ferdige med opplæringen.
Høyst aktuelt nå er vår opptreden på sosiale medier. Derfor bestemte styret i AADHK seg for å holde dette kurset for både gamle og nye dommere samt sporleggere. Et vellykket tiltak!
Stor takk til Harald Støyl som tok seg bryet med å holde dette kurset for oss. En dyktig kursholder!

Etikkurs
Kursdeltagere som følger nøye med
Etikkurs Harald
Kursholder Harald Støyl