Møte i sporkomiteen

Vi informerer:
Sporkomiteen i klubben skal ha møte onsdag 19. oktober 2016.
Noe du ønsker å ta opp? Tips, råd, bidra med noe ang. spor eller annet?
Send e-post til spor.aadhk@gmail.com /v Rune evt. web.aadhk@gmail.com /v Line