Årsmøte i AADHK – 2016

47 glade og feststemte dachshundfolk møtte opp for å delta på Aust-Agder dachshundklubb sitt årsmøte for 2016. Det er tredje året på rad at vi får benytte oss av de flotte lokalene på Flødevigen Forskningsstasjon på Hisøy utenfor Arendal.
Vanlige årsmøtesaker sto først på dagsorden. Årsrapporten vitner om stor aktivitet og regnskapet om en sunn økonomi i klubben. Det var kun én innkommen sak om lovendring, og årsmøtet vedtok enstemmig den foreslåtte endringen i klubblovens §3-1. Denne paragrafen lyder nå: «Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 28.02». Deretter var det valg. AADHKs styre for 2017 ble slik:


Leder Eva Ager-Wick Ellingsen (valgt for 2 år)
Nestleder Line Haakonsen (ikke på valg)
Styremedlem Rune Johansen (ikke på valg)
Styremedlem Svein Arild Josvanger (valgt for 2 år)
Styremedlem Bjørn Johannessen (valgt for 1 år)
Varamedlem Frank Sivertsen (valgt for 1 år)
Varamedlem Unni Slettene (valgt for 1 år)

Eva Ager-Wick Ellingsen og Svein Arild Josvanger ble valgt til å representere klubben på årets Dachshundting med Rune Johansen og Frank Sivertsen som reserve.
Årsmøtet takker Jøran Johnsen med gave og blomster for hans tid i styret og som komiteleder for Assev og hikomiteen. Elin Marceliussen varslet før årsmøtet sin avgang som leder av arrangementskomiteen grunnet endret arbeidssituasjon. Hun får gave og blomster samt en stor takk for sitt ansvar og store engasjement i denne viktige komiteen.
Ikke alle klubber er så heldig som oss som får disponere en plass som Assev. Her har vi ukentlige treff med sportrening, utstillingstrening og sosialt samvær så snart snøen forsvinner. Her arrangerer vi også sporprøver og forskjellige andre treff og festligheter. Grunneierne er Kari og Bjørn Steine, og de får klubbens varmeste takk samt en velfortjent gave for at vi får låne Assev år etter år.
Årsmøtefesten blir alltid benyttet til å takke personer som har hatt ulike oppdrag for klubben. Alle spor- og drevdommerne fikk sine glassgaver. Det samme gjorde sporleggerne og arrangements-komiteens medlemmer.

Årsmøte er også sted for utdeling av heder og ære til medlemmer og hunder i klubben. Premierte hunder på bevegelige sporprøver og drevprøver fikk utdelt diplomer og medaljer. Tre avlspriser ble tildelt:
Viltsporavslpris i Bronse til INT N SE DKUCH NVCH SEVCH Hound’s Marshmallow, eier Eva A-W og Rolf Ellingsen
Viltsporavslpris i Sølv til INT N SE DKUCH NVCH SEVCH Badamtam’s Semiamhoo, eier Eva A-W og Rolf Ellingsen
Viltsporavslpris i Gull til Blizz-Miss, tidligere eier Eva A-W og Rolf Ellingsen, nåværende eier Paul Øyvind Jensen

 

 

Det ble delt ut krystallseidler til hunder som hadde fått følgende utmerkelser:
Vakreste hund på AADHKs to utstillinger i 2016: Dachshund korthåret C.I.B. NORDUCH Alessi Jenny, eier Anders Kals
Sporhunden 2016: Dachshund korthåret NJ(h)CH N SE VCH Lille Jøtul’s E Fant, eier Bjørn Johannessen
Utstillingshunden 2016: DKV-16 Sørils BS-Jennie, eier: Arvid Enggrav
Drevhunden 2016: NORD J(d)CH N SE VCH Bjørnjeger’s Dixi, eier: Bjørn Johannessen

 

Klubbens høyeste utmerkelse, en stor krystallbolle ble tildelt
ÅRETS HUND 2016 DKV-16 SØRILS BS-Jennie, eier: Arvid Enggrav

 

 

 

 

 

 

Da årsmøtet, gaver og premier var unnagjort, ble vi servert et smakfullt koldtbord samt kaker som arrangementskomiteen vår sto for. Praten går og latteren sitter løst – vi kan vel påstå at alle hadde en trivelig kveld. Lotteriet vårt satte fjorårets lotteri i skyggen. Gevinster og loddsalget var massivt! Hovedgevinstene beløp seg til flere tusen kroner – en grasklipper (sponset av Arilds Motorsenter, Osedalen i Froland ) og en lavvo samt tursekk (sponset av klubben og XXL, Sørlandsparken) . Tusen takk for alle bidrag fra nær og fjern, private og firma samt våre medlemmer som har stått på noe helt vanvittig for å skaffe til veie utrolig flotte gevinster. Helt enestående og utrolig morsomt!