Invitasjon til Anders Hallgren foredrag og seminar, samt referat ifra ekstraordinært årsmøte NKK Agder 2016

AADHK har mottatt e-post fra NKK Agder som vi videreformidler i sin helhet.
Vedlagt ligger lenke til dokumenter.

Da er ekstraordinært årsmøte i NKK Region Agder avholdt. Referat ifra årsmøtet følger vedlagt

Styret i NKK Region Agder har også den glede å invitere alle våre medlemsklubber til foredrag og seminar med Anders Hallgren 29. og 30.9.17
Informasjon om foredraget og seminaret ligger vedlagt. Fint om dere videreformidler dette til deres medlemmer så fort som mulig!
Har dere spørsmål ang dette, kan det rettes til meg på epost eller mob 90575005
Håper dette er av interesse for deres klubb og medlemmer, og at vi sammen får en lærerik og underholdende helg.

Vi har også fått en forespørsel om å arrangere trinn 1 instruktørutdannelse gjennom NKK. Vi lufter da interessen for dette i klubbene, og ber om en tilbakemelding på om dere har deltakere i klubben, som dette kunne vært interessant for. Vi vil da prøve å få gjennomført dette våren 2018. Fint med en tilbakemelding på dette innen 1.oktober, slik at vi kan komme i gang med forberedelsene.
NB! Det er kommet nye regler for gjennomføring av instruktørutdannelsen, så fint om dere orienterer dere om dette også (Utdanningsplan ligger vedlagt)

ANDERS HALLGREN FOREDRAG OG SEMINAR 29. OG 30.9.17
Utdanningsplan for instruktører trinn I Grunnopplæring av hund
Referat signert