Årsmøteinnkalling

 

Velkommen til Årsmøte og fest!
lørdag 10. februar 2017 kl 1800

Øyestad IF Klubbhus, Jon Skjeies vei 8, 4823 Nedenes

 

Vanlige årsmøtesaker:
Godkjenne stemmerett, innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, valg av referent, valg av tellekorps ved behov
Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Behandle Klubbens årsberetning
Behandle regnskap med revisors beretning
Saker som står oppført på dagsordenen:

1. Saker innkommet

2.Valg av nestleder for 2 år
3. Valg av 1 styremedlem 2 år
4. Valg av 1 styremedlem 2 år
5. Valg av varamedlemmer for 1 år
6. Valg av varamedlemmer for 1 år
7. Valg av valgkomite
8. Valg av representanter og vararepresentanter til NDF’s DT for 1 år

NB Papirer vil ikke bli delt ut på årsmøtet

Årsmøtepapirer finner du HER

Etter at de vanlige årsmøtesakene er avsluttet, blir det middag og annen festivitas ut i de små timer.
Dersom du ønsker diplom for deltakelse i Aust-Agders regi i 2017 må du gi beskjed om dette til Line Haakonsen; web.aadhk@gmail.com innen fredag 26. januar. Ta med deg din bedre halvdel og sett av kvelden til hyggelig samvær med andre fra lokalklubben. Vi ønsker spesielt våre nye medlemmer velkommen!

Vil du delta på koldtbord og fest etter at årsmøtesakene er avsluttet, må vi av hensyn til bespisningen ha en bindende påmelding innen mandag 05. februar til Bente Jonassen Tlf: 945 29 384 eller pr mail; bente.jonassen@gard.no Pris pr person kr 100,-

Om du har anledning til å bidra med gevinster til Lotteriet, setter vi stor pris på om du tar med gevinster på Årsfesten.

Styret i Aust- Agder Dachshundklubb