Valg 2019

Hei alle medlemmer i AADHK

Valgkomiteen har begynt arbeidet ned å finne kandidater til styret for neste valg.
Til Årsmøtet 2019 skal det blant annet velges følgende:

– Leder (2 år)
-styremedlem (2 år)
-2x varamedlem (1 år)

Så kjenner du noen som har lyst til å være med, eller har du selv lyst til å bidra i klubben, setter valgkomiteen stor pris på å høre fra deg.

Kandidater behøver nødvendigvis ikke å ha vært med i styret eller komité-arbeid tidligere, det viktigste er at kandidat har lyst til å bidra i klubbens arbeid med å fremme aktiviteter med hund.
Ta gjerne kontakt med oss i valgkomiteen om du lurer på hva dette innebærer, eller om du har andre spørsmål.

Alle medlemmer inviteres til å fremme forslag til kandidater. Husk at kandidater må ha vært forespurt og sagt seg villig til vervet på forhånd

Forslag til kandidater sendes skriftlig til valgkomiteen v/leder
Jøran Johnsen på email joranjohnsen.johnsen11@gmail.com,

Ta gjerne kontakt med oss i valgkomiteen hvis du vil vite mer.

Hilsen valgkomiteen
Jøran Johnsen (tlf 472 93 973)
Geir Skoog (tlf 915 65 472)
Bente Jonassen (Tlf 945 29 384)
Vara: Aslaug Knutsen (Tlf 975 78 253)