Hundens bragder 2018


Medlem av AADHK å hunden din har oppnådd noen bragder i 2018?
Dette vil vi så klart ha med i årsrapporten!
Send informasjonen til Cecilie Vardvik på vardvik@online.no med frist innen 31.12.2018
Fullstendig informasjon ang årsmøtet kan leses i siste nr av Dachshunden samt der vil bli sendt ut innbydelse med tilhørende dokumenter over nyttår.