Årsmøte i AADHK – 2018

Ett 30 talls glade og feststemte dachshundfolk møtte opp for å delta på Aust-Agder Dachshundklubb sitt årsmøte for 2018, den 23. februar 19.
Vanlige årsmøtesaker sto først på dagsorden. I år var vi og så heldige å få dele ut hele 4 Blå Nål som påskjønnelse for mangeårig ekstra innsats for klubben!
Årsrapporten vitner om fin aktivitet blant medlemmene og regnskapet om en sunn økonomi i klubben. Det var kun én innkommen sak om tilføyelse av et nytt punkt i klubblovene §4-3, og årsmøtet vedtok enstemmig å tilføye:

Nytt punkt §4-3 «påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester med hederstegn, Blånål.

Ikke alle klubber er så heldig som oss som får disponere en plass som Assev. Her har vi ukentlige treff med sportrening, utstillingstrening og sosialt samvær så snart snøen forsvinner. Her arrangerer vi også sporprøver og forskjellige andre treff og festligheter. Grunneierne er Kari og Bjørn Steine, og de får klubbens varmeste takk samt en velfortjent gave for at vi får låne Assev år etter år.

Årsmøtefesten blir alltid benyttet til å takke personer som har hatt ulike oppdrag for klubben. Alle spor- og drevdommerne som har dømt på klubbens prøver i 2018, fikk sine glassgaver. Det samme gjorde sporleggerne og arrangements-komiteens medlemmer for flott innsats gjennom året.

Spordommere
Arrangementskomiteen
Drevdommere
Sporleggere
Tusen takk for innsatsen i Styret til Frank Sivertsen, Bjørn Arild Knutsen og Eva Ager-Wick Ellingsen.
Mottak av premie og diplomer på spor for 2018
Mottakere av premier og diplomer på Drev for 2018
Tildeling av Blå Nål til Bente P. Johannessen, Bjørn Johannessen, Aslaug Knutsen, og Kjell Solli for mangeårig ekstra innsats for klubben
Tellekorpset i intens konsentrasjon ved valget for 2019
Styret fra 2019
Bjørn Johannessen (Styremedlem 2 år), Rune Johansen (Styremedlem – ikke på valg), Line Haakonsen (Leder 2 år), Saban Cirkic (Styremedlem 1 år), Cecilie Vardvik (Nestleder – ikke på valg), Bjørn Steine (Varamedlem 1 år), Berit Seljåsen (Varamedlem 1 år).

Da årsmøtet, gaver og premier var unnagjort, ble vi servert et nydelig smakfullt koldtbord samt kaker som arrangementskomiteen vår sto for. Praten går og latteren sitter løst – vi kan vel påstå at alle hadde en trivelig kveld. Lotteriet ble gjennomført med mye latter og moro. Hovedgevinstene var henholdsvis en Dachshundlampe gitt oss fra Kennel Lille-Jøtul og Dyrebutikken Livlig i Froland og klubbens innkjøp av sovepose og kokeutstyr til turbruk.
Tusen takk for alle bidrag fra nær og fjern, private og firma samt våre medlemmer som har stått på noe helt vanvittig for å skaffe til veie utrolig flotte gevinster. Helt enestående og utrolig morsomt!

Årsmøteberetningen kan nå leses HER (klikk på lenken)