Viktig informasjon fra AADHK

Vi tar selvfølgelig den siste tids tragiske hendelser på fullt alvor, det vil derfor ikke være noen klubbaktiviteter MED HUND før etter at Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NKK har gitt klarsignal!
Dette gjelder og bevegelige/ ordinære drev – og sporprøver!

Her er lenke til samleside på NKK Alvorlig sykdom hos hund

Vi vil informere når aktiviteter gjenopptas, på nettsiden vår aadhk.no samt vår offisielle Facebookside