Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Alle klubber og forbund er bedt om å avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning.
**Dette innebærer at Etikk-kurset 17. mars avlyses og settes opp på et senere tidspunkt.
**Alle andre arrangement som AADHK skulle hatt fremover blir og avlyst inntil videre.Det gjelder både bevegelige og ordinære prøver.
«Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.!
Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet. NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer. Følg lenke for mer informasjon: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler