Sporprøver starter opp igjen 1.mai 2020

Fra 1.mai 2020 åpnes det for bevegelige og ordinære prøver for norske hunder.
Klubbene kan søke om kveldstevner med få deltagere, disse vil komme på terminlisten etter hvert.
Deltagere skal være fra egen region for å hindre unødvendige fritidsreiser.

Påmelding til alle prøver skjer elektronisk.  I tillegg må eier/fører også sende kopi/bilde av vaksinasjonsattest og registreringsbevis, i AADHK til Berit Seljåsen beritseljaasen@hotmail.no eller 97504514.

Corona regler:
Arrangør skal ha antibac tilgjengelig
2 meters avstand mellom alle personer.
2 meters avstand mellom biler.
Hunder og utstyr oppstalles i egen bil.
Arrangør kan ha ulike møtetider og forskjellige møtesteder.
Eier skanner selv hunden med plasthanske eller pose på skanneren
Deltager reiser straks prøven er gjennomført.
Det vil ikke være premieutdeling.
Det er ikke tillatt med publikum.

Meld på gjennom web påmelding i terminliste sporprøver, på mobil – husk å krysse av for å vise kun kommende arrangementer.

Fra PC:
Nkk.no/aktivitet/terminliste prøver/prøvetype blodspor bevegelig/Aust Agder Dachshundklubb

Fra mobil:
Nkk.no/kalender, kryss av for kun kommende arrangementer1234/arrangementstype prøve/arrangør Aust Agder Dachshundklubb/påmelding. Fyll inn data og send kopi av vaksinasjon og regbevis til beritseljaasen@hotmail.no eller 97504514