Årsmøte 2021Velkommen til Årsmøte!
Fredag 19. februar 2021 kl 1900
Møtet avholdes digitalt på Teams

Grunnet Covid-19 pandemien velger styret å avholde årsmøtet digitalt. Årsmøte vil kun behandle saker som er nødvendige ift godkjenning og valg så vi kan forholde oss til loven om klubbdrift, momskompensasjon og lignende.

Dokumenter til årsmøtet 2021

Vanlige årsmøtesaker:
Godkjenne stemmerett, innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, valg av referent
Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Behandle Klubbens årsberetning
Behandle regnskap
Valg

Dokumenter til årsmøtet 2021

Dersom du ønsker å delta på årsmøtet må du sende din påmelding med mailadresse til: aust-agder@dachshundklubb.no innen 15.02.2021
Da vil du motta en invitasjon til møte på Teams før møtet.
Vi vil ha et testmøte onsdag 17.02.2021 kl 18.00 slik at medlemmene som vil delta kan teste ut hvordan dette fungerer.

Styret i Aust- Agder Dachshundklubb