Årsmøte 2022

Årsmøte er planlagt avhold Lørdag 26. februar 2022 kl 18.00 på Nednes. Innkalling til årsmøtet med flere detaljer blir sendt ut i god til før årsmøtet.

Valg 2022:

Styret har i 2021 hatt følgende sammensetning:
Leder: Bente Jonassen – Ikke på valg
Nestleder: Svein Josvanger – På valg
Styremedlem: Cecilie Vardvik – På Valg
Styremedlem: Bjørn Johannessen – Ikke på valg
Styremedlem: Geir A. Jørgensen – På valg
Varamedlem: Bente Skeimo Blakstad – På valg


Revisor: Kjell Solli – På valg
Vara revisor: Torstein Fossnes – På valg


Valgkomiteen:
Medlem: Jørgen Idalen – På valg
Medlem: Eva Ager Wick Ellingsen Ikke på valg
Medlem: Frank Sivertsen – På valg
Varamedlem: Aslaug Knutsen – På valg

Forslag på kandidater sendes valgkomiteen innen 31.12.2021. Kandidatene må være forespurt og
samtykke i å stille til valg. Kom også gjerne med forslag på medlemmer til våre komiteer. Forslag sendes
valgkomiteen v/Frank Sivertsen, Løddesølveien 492, 4821 Rykene. Tlf: 92206499 eller pr mail:
fransiv@gmail.com

Saker til årsmøte:

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet sendes innen 31.12.2021 til styret ved: Cecilie Vardvik, Hasselveien
15, 4824 Bjorbekk eller på: aust-agder@dachshundklubb.no

Til Årsrapporten:
Har din hund gjort noe stort i 2021? Har den blitt champion, vunnet en prøve eller utstilling, deltatt på
NM? Vi vil at hunder tilhørende AADHKs medlemmer skal få den omtalen de fortjener i årsrapporten, men
da må du melde fra skriftlig om hundens bragder til: Cecilie Vardvik, Hasselveien 15, 4824 Bjorbekk eller
på: aust-agder@dachshundklubb.no innen 31.12.2021. Ikke på sms eller messenger.