Årsmøte 26. februar 2022

Velkommen til Årsmøte og fest!
lørdag 26. februar 2022 kl 1800
Øyestad IF Klubbhus, Jon Skjeies vei 8, 4823 Nedenes

Vanlige årsmøtesaker:
Godkjenne stemmerett, innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, valg av referent, valg av tellekorps
Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Behandle Klubbens årsberetning
Behandle regnskap med revisors beretning
Saker som står oppført på dagsordenen (ingen mottatt)
Valg

NB Papirer vil ikke bli delt ut på årsmøtet

Lenke til årsmøtepapirer:
https://drive.google.com/drive/folders/1KK85yCLSp6BuvTmd-7cKPT4vvGnOv28i?usp=sharing


Etter at de vanlige årsmøtesakene er avsluttet, blir det koldtbord og kake/kaffe til dessert og annen festivitas ut i de små timer.

Dersom du ønsker diplom for deltakelse på prøver/arrangement i Aust-Agder dachshundklubbs regi i 2021 må du bestille diplom innen 21. februar – se skjema i lenken til årsmøtepapirer på informasjon du må oppgi og sende til aust-agder@dachshundklubb.no

Ta med deg din bedre halvdel og sett av kvelden til hyggelig samvær med andre fra lokalklubben. Av hensyn til bespisningen må vi ha en påmelding til koldtbord innen mandag 21. februar til Bente Skeimo Blakstad (mob nr 959 48 567 eller benteblakstad@gmail.com)
Pris pr person kr 100,- (vipps 19175 eller bank konto nr 2801.47.92149)

Vi ønsker å ha et stort Lotteri – Om du har anledning til å bidra med gevinster til Lotteriet, setter vi stor pris på om du tar med gevinster på Årsfesten. Klubben kjøper som vanlig flotte hovedgevinster. Loddsalg på Vipps.

Covid – det er stor lokal smitte for tiden, og vi ber deg om å være ekstra oppmerksom på dette. Vennligst ikke kom på årsmøte hvis du har symptomer, og vis hensyn på Årsfesten.

Håper vi sees. Styret i Aust- Agder Dachshundklubb