Hi

All aktivitet på hi avlyses inntil videre, og frem til evt. forskrift som hjemler hold av rev foreligger.