Spor

Sporprøver 2019

27 april: Blodsporprøve – AK/EK Påmeldingsfrist 10.04.2019
Påmelding via DogWeb

25. mai: Blodsporprøve – AK/EK Påmeldingsfrist 04.05.2019
Påmelding via DogWeb

17. august: Blodsporprøve – AK/EK Påmeldingsfrist 27.07.2019
Påmelding via DogWeb

01.januar-30.april Fersksporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

01. juli-23. desember Fersksporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

01.januar-30.juni Blodsporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

01. juli-23. desember Blodsporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

Pris for påmelding til prøver arrangert av AADHK:
Ordinær – AK 400.- NOK // EK 450.- NOK
Bevegelig – AK 400.- NOK

Avgiften pålydende kr 400,- på bevegelige prøver inkluderer dommerhonorar.