Spor

Sporprøver 2021

24 april: Blodsporprøve – AK/EK Påmeldingsfrist 19.04.2021
Påmelding via DogWeb

28/29. mai: Blodsporprøve – AK/EK Påmeldingsfrist 14.05.2021
Påmelding via DogWeb

7/8. august: Blodsporprøve – AK/EK Påmeldingsfrist 2 uker
Påmelding via DogWeb

01.januar-30.april Fersksporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

01. juli-23. desember Fersksporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

01.januar-30.juni Blodsporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

01. juli-23. desember Blodsporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

Pris for påmelding til prøver arrangert av AADHK:
Ordinær – AK 500.- NOK // EK 600.- NOK
Bevegelig –  500.- NOK

Avgiften pålydende kr 500,- på bevegelige prøver inkluderer dommerhonorar.