Spor

Sporprøver 2022

30 april: Blodsporprøve – AK/EK Påmeldingsfrist 24.04.2022
Påmelding via DogWeb

27/28. mai: Blodsporprøve – AK/EK Påmeldingsfrist 22.05.2022
(Agdermesterskap Dachs AK og EK) Hoveddag: lørdag 28. mai.
Påmelding via DogWeb

5/6. august: Blodsporprøve – AK/EK Påmeldingsfrist 31.07.2022
Hoveddag: lørdag 6. august.
Påmelding via DogWeb

01.januar-30.april Fersksporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

01. juli-23. desember Fersksporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

01.januar-30.juni Blodsporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

01. juli-23. desember Blodsporprøve – Bevegelig
Påmelding via DogWeb
Frist. 1 uke

Pris for påmelding til prøver arrangert av AADHK:
Ordinær – AK 500.- NOK // EK 600.- NOK
Bevegelig –  500.- NOK

Avgiften pålydende kr 500,- på bevegelige prøver inkluderer dommerhonorar.