Rygg

 Ryggprosjektet i NDF

 

Røntgenundersøkelse av ryggsøylen hos dachshunder

NKK skal nå begynne å registrere resultater fra røntgenundersøkelse av ryggsøylen hos dachshunder. Siden 2002 har det pågått et prøveprosjekt i regi av Norske Dachshundklubbers Forbund, i samarbeid med veterinær Øyvind Stigen (Norges veterinærhøgskole) og NKK. Både tidligere og nye resultater vil nå bli gjort tilgjengelig i DogWeb. Prosedyren for røntgenfotograferingen og avlesning vil være den samme som før, men det som vil være nytt er at hundeeier selv må bestille et rekvisisjonsskjema via «Min side» før bildene tas. Det er ønskelig at flest mulig dachshunder undersøkes for forkalkede intervertebralskiver.

Bestille avlesning

For raskest mulig saksbehandling anbefaler vi at hundeeier bestiller og betaler via “Min side” (NKKs elektroniske tjenester.) FØR man tar bildene. Dette er raskest, billigst og enklest. Alle kan registrere seg, og etter innlogging finner du menypunktet for bestilling rekvisisjon HD/AD røntgen og andre rekvisisjoner i menyen på høyre side. Følg deretter videre anvisning. Hundeier vil da motta et unikt saksdokument som tas med til fotograferende veterinær. Umiddelbart etter at bildene er mottatt og avlest hos NKK vil vi sende eier en e-post med resultatet, samtidig som resultatet blir tilgjengelig på DogWeb. Det er ikke mulig å forhåndsrekvirere røntgenavlesning i ettertid, etter at bildene er tatt.
Alle skal bestille skjema på forhånd som beskrevet ovenfor. I en overgangsperiode vil det være mulig å benytte et eget skjema for manuell registrering som en back up løsning. Men vi oppfordrer alle til å bestille skjema på forhånd da det er enklest, raskest og billigst. Prisen for avlesning ved forhåndsbestilling er kr 260,- og prisen ved manuell registrering er kr 345,-.
Skjema for manuell registrering kan lastes ned HER

Røntgenundersøkelse av ryggsøylen hos dachshunder

Hunden skal være i alderen 2 – 3,5 år den dagen røntgenbildene blir tatt.
Saksbehandlingstid er 6 uker fra bilder er mottatt hos NKK og betaling registrert.