Beste Dachs

Fra 2017 er klubbens mange forskjellige konkurranser avviklet.
Agdermester vil bli kåret som tidligere i samarbeid med Vest-Agder Dachshundklubb.
I forbindelse meg våre egne arrangement vil det kåres Beste Dachs.

Ref. styrevedtak pr 08.02.2017