Blå nål og æresmedlemmer

Hederstegnet Blå Nål

Det er lokalklubbene som bestemmer hvem som skal tildeles «blånåla». Vanlig er at nålen deles ut på lokalklubbens årsmøte, for å gjøre litt stas på vedkommende.

Nålen kan bare tildeles en gang til samme person.

Retningslinjer for tildeling:

  • Vedkommende må ha vært aktivt medlem i klubben i minst 10 år.
  • Vedkommende må ha gjort en ekstra innsats for klubben, innehatt styreverv eller annet verv over tid.
  • Tatt på seg arbeidsoppgaver av betydning for klubben.

Hva som ligger i begrepet «ekstra innsats» kan være vanskelig å definere. Men man skal huske på at det skal være noe ekstra å motta utmerkelsen, den skal henge litt høyt. Det skal ikke være slik at noen mottar den bare for å ha vært medlem i 10 år. Det skal være gjort en innsats som er noe utover det som er vanlig at man kan forvente av medlemmene.

Hovedstyret kan ellers fremme for RS forslag på person som har gjort seg særlig fortjent til å tildeles forbundets Hederstegn etter fastsatte retningslinjer med henhold til antall år med aktivt arbeid for dachshundrasene og de lokale klubber.

Mottakere av Blå Nål i Aust-Agder Dachshundklubb

1976 Thor Nævestad
1979 James Bergendal
1980 Borghild Nævestad
1988 Johannes Paulsen, Gunnar Glidje
1990 Paul Pedersen
1992 Alf Terkelsen, Jørgen Idalen, Reidar Steffensen
1995 Sonja Blesvik, Esther Gundersen
1998 Jan P. Pedersen, Eva Ager-Wick Ellingsen
1999 Harald Støyl
2000 Unni Fredriksen
2001 Arild Werner Olsen
2006 Helge Wahlstrøm
2011 Bjørn Arild Knutsen, Cecilie Vardvik
2013 Svein A. Josvanger
2018 Bente P. Johannessen, Bjørn Johannessen, Aslaug Knutsen, Kjell Solli
2022: Bente Jonassen, Geir Andre Jørgensen

Æresmedlemmer av Aust-Agder Dachshundklubb
Rund_Johannes-aeresmedlem_opt1
Johannes Paulsen – Minneord om Johannes som gikk bort i 2011
Anne Marit Olsen fra forbundet overrekker æresmedlemsdiplom til Jan Pedersen
Anne Marit Olsen fra forbundet overrekker
æresmedlemsdiplom til Jan Pedersen

Jan har vært aktiv i klubbsammenheng allerede før Agder ble egen gruppe og Johannes kom aktivt med like etter at Agdergruppa ble dannet i 1971. Mens andre ildsjeler har kommet og gått, har disse to i alle år gjort en unormal stor uegennyttig innsats for klubbenog dets medlemmer, bl.a. ved at de i en årrekke har tatt ansvar for drift og trening på hi og spor, bidradd med betydelige mengder dugnadsinnsats innenfor alle klubbens aktiviteter og ikke minst uoppfordret tatt ansvar for vårt treffsted på Assev.