Årsmøte 2021

02.februar 2021 aadhk.no 0

Velkommen til Årsmøte!Fredag 19. februar 2021 kl 1900Møtet avholdes digitalt på Teams Grunnet Covid-19 pandemien velger styret å avholde årsmøtet digitalt. Årsmøte vil kun behandle […]

No Image

Årsmøte

09.november 2015 aadhk.no 0

Informasjon om årsmøte. Medlemmer vil få tilsendt dokumenter innen tidsfristen. MERK: Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet […]