Årsmøte

Informasjon om årsmøte. Medlemmer vil få tilsendt dokumenter innen tidsfristen.

MERK: Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.